sivr-111 Yura Kano คู่นี้น่ารักจริงๆพอตื่นขึ้นมาก็จัดกิจกรรมเล่นเสียวกันต่อหน้ากล้องเพื่อให้คนได้ดูทั้งประเทศ